Chi phí cho khóa học lập trình JAVA luôn là chủ đề bàn tán. Học JAVA ở đâu chất lượng mà tiết kiệm chi phí tối đa nhất cho dân lập trình.

JAVA là  ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, viết một lần sử dụng nhiều lần. Có độ bảo mật cao. Hầu hết các hệ thống lớn như Google, Amazon và các hệ thống lớn trên thế giới đều được lập trình và quản lý bằng việc sử dụng JAVA là ngôn ngữ lập trình. JAVA ngày càng phát triển, trở thành ngôn ngữ độc quyền  được nhiều người hướng tới.

Hơn nữa công việc JAVA luôn luôn ổn định với mức thu nhập hấp dẫn. Có nhiều cơ hội làm việc tại nước ngoài. Nhanh chóng trở thành leader lãnh đạo team nếu có thêm ngôn ngữ quốc tế. Vì thế, JAVA luôn là mục tiêu hướng tới của các tân sinh viên tại Việt Nam. Để trở thành lập trình viên đầy triển vọng, phải thành thạo tất cả các Framework, hiểu được công việc thực tế sẽ làm, bạn sẽ định hướng được rõ mục tiêu phấn đấu.

TPC Software sẽ có những buổi học miễn phí tư vấn và định hướng về nghề nghiệp JAVA trong thực tế. Để đáp ứng nhu cầu của các sinh viên và học viên đã đi làm, chúng tôi sẽ mở và đào tạo các khóa học lập trình JAVA từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt là JAVA trong công việc thực tế.

khóa học lập trình JAVA
khóa học lập trình JAVA

Các khóa học lập trình JAVA tại TPC Software.

  • JAVA cơ bản: Giới thiệu đặc điểm cấu trúc câu lệnh và các ứng dụng thực tế.
  • JAVA nâng cao: Bao gồm Servlet, JSP, JDBC, Generic, Collections, Java Network và Java Thread.
  • Công việc JAVA trong thực tế.