Lập trình JAVA cơ bản là nền tảng bắt đầu với ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, giúp bạn tạo dựng tiến tới JAVA nâng cao và công việc JAVA trong thực tế.

lập trình JAVA cơ bản
lập trình JAVA cơ bản

Java là ngôn ngữ bảo mật, dùng cho các hệ thống có tính độc lập, bậc cao và mạnh mẽ. Ngôn ngữ được dùng phổ biến trên thế giới nhất . “Viết một lần, chạy nhiều lần”. JAVA được dùng cho các hệ thống lớn: Google, Amazon,  hệ thống ngân hàng……

Tại sao chọn JAVA.

 • Ngôn ngữ thông dụng uy tín trên thế giới.
 • Mức lương hấp dẫn.
 • JAVA chính là nền tảng của Android. Học lập trình JAVA cơ bản là bước khởi đầu của nền tảng Android.
 • Là ngôn ngữ dễ học, đơn giản hơn đặc biệt trong việc học lập trình JAVA cơ bản.
Ngôn ngữ lập trình truyền thống Ngôn ngữ OPP
Hướng chức năng, sử dụng hàm Lớp (class) gồm thuộc tính và chức năng
Mỗi hàm giải quyết một vấn đề Có giao diện dễ tương tác
Không thể sử dụng lại Sử dụng và thay đổi lại dễ dàng
Không thể trừu tượng hóa Rất dễ trừu tượng đối tượng thực tế
Bảo trì, sửa đổi tốn kém Nâng cấp bảo trì dễ dàng

Kiến thức đạt được khi học lập trình JAVA cơ bản.

 • Hiểu rõ cú pháp và quy chuẩn khi code JAVA.
 • JAVA class & Object.
 • Toán tử trong JAVA.
 • Điều khiển luồng, ngoại lệ.
 • Number, character, arrays…
 • String, formating
 • Đặc điểm hướng đối tượng.
 • Đa luồng, cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

Kỹ năng giúp bạn rút ngắn thời gian học lập trình java cơ bản.

 • Không đi quá nhanh, nắm bắt chắc chắn trước khi đi tiếp.
 • Đọc nhiều ví dụ đồng thời thực hành chạy thử, “Học đi đôi với hành”.
 • Luôn đặt các câu hỏi xoay quanh ví dụ.
 • Học nhóm, trao đổi để trau dồi thêm kiến thức.

Nếu bạn chưa sẵn sàng, TPC Software giúp bạn đạt được kết quả như mong muốn.