Hiện nay, TPC software đang viết ứng dụng test offline nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức cho học sinh sinh viên.

Ưu điểm của viết ứng dụng test offline

Ứng dụng test offline là ứng dụng về giáo dục của chúng tôi. Với ứng dụng này, những học sinh, sinh viên có thể test lại kiến thức của mình. Qua đó, có thể kiểm tra, đánh giá năng lực và đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra.

 

Viết ứng dụng test offline dành cho học sinh sinh viên
Viết ứng dụng test offline dành cho học sinh sinh viên
  • ứng dụng được viết trên hệ điều hành android và ios. Hai hệ điều hành lớn nhất hiện nay. Vì vậy, đối tượng tiếp cận của ứng dụng cũng rộng rãi hơn.
  • Ứng dụng bao gồm ngân hàng đề thi với hàng ngàn câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. Các câu hỏi thuộc các lĩnh vực học tập và trong cuộc sống.
  • Với ứng dụng test offline, các học viên có thể thực hiện bài test ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào.
  • Cuối mỗi bài test sẽ có thang điểm. Điều này sẽ giúp các thí sinh tự đánh giá kết quả của mình.

Hãy gọi cho chúng tôi: 0986 983 766 để biết thêm thông tin.

TPC software mãi là địa chỉ tin cậy của mọi người.